Teenused

SAT/TV süsteemid

Videovalve

Kontakt

ELLINK OÜ
Tallinn,
Eesti

Tel: +372 5106585
e-mail:

reg. nr.: 11359276
KMKR nr.: EE101130002

Swedbank: 221035343074
IBAN: EE 322200221035343074
SWIFT: HABAEE2X
 

KKK

Pilt on, aga heli puudub.

  • Kontrollida tuuneri ja teleri vahelisi ühendusi – kas Scart juhe on korralikult põhja lükatud nii teleri kui tuuneri poolel.
  • Kontrollida tuuneri puldiga ( puldi nupud Vol+/Vol-) ega tuuneril pole helitugevus vaikseks keeratud.

Heli ragiseb või kõmiseb.

  • Võimalik põhjus - tuuneril on heli vaikseks keeratud ja teleril väga valjuks. Seada tuuneri helitugevus kõige valjema peale ning seejärel reguleerida sobivaks teleri helitugevust.

Pilt virvendab või lainetab.

  • Kontrollida teleri ja tuuneri vahelisi ühendusi – kas Scart juhe on korralikult põhja lükatud nii teleri kui tuuneri sisendis.
  • Teleril pole valitud õige AV kanal. Leida teleri puldil vastav nupp („AV” või „TV/AV” või „INPUT Channel” vms) ja vajutada seda (vajadusel ka mitu korda) kuni õige kanalipildi leidmiseni. Kui vajalikku nuppu teleri puldil ei leia, siis nii teler kui ka tuuner välja lülitada ja taas sisse lülitada õiges järjekorras ehk esmalt teler ja seejärel tuuner – kui teler on tuuneriga ühendatud Scart juhtme abil, siis lülitub teler tuuneri sisselülitamisel automaatselt õigele AV kanalile.

Tuuner ei reageeri puldile ega esipaneeli nuppudele.

  • Eemaldada tuuner 10-20sekundiks vooluvõrgust. Tuuneri uuesti vooluvõrku ühendamisel oodata tuuneri taaskäivitumise protsessi lõpuni ehk kuni jääb põlema ainult punane tuli ja alles siis lülitada tuuner sisse puldist või esipaneeli vastavast nupust (mõned mudelid lülituvad taaskäivitumise lõppedes automaatselt töörežiimile). Kui käivitusprotsessi ajal (sel ajal põleb tuuneri esipaneelil tavaliselt mitu tuld) hakata sisselülitamise nuppu korduvalt vajutama, siis võib tuuneri tarkvara nö. „kinni joosta” ning tuuner ei lülitu sisse. Kaardi eemaldamine ei ole vajalik! Kaardi sagedasel edasi-tagasi liigutamisel võib kaardi ja/või kaardipesa ära rikkuda.

Puudub pilt – ekraan on must, mingit kirja ekraanile ei kuvata.

  • Eemaldada tuuner 10-20 sekundiks vooluvõrgust.
  • Kui eelnev soovitus tulemust ei andnud, siis kontrollida kas tuuneri ja teleri vahel on ühendus olemas – kas näiteks „MENU” nuppu vajutades ilmub ekraanile menüü. Kui ei ilmu, siis kontrollida kaabliühendusi teleri ja tuuneri vahel – kas Scart juhe on mõlemalt poolt põhja lükatud (kontrollida ka kas tuuner on ikka töörežiimis ehk kas tuuneril põleb roheline tuli). Kontrollida millisesse tuuneri Scart väljundisse on juhe ühendatud - õige on „TV Scart” väljund. Kui Scart juhtme asemel on kasutusel mingi muu ühendus, siis võib olla vajalik teleri käsitsi lülitamine videokanalile (selleks on teleri puldil vastav nupp, mis on erinevate telerite puhul erinevalt tähistatud – kas „AV” või „TV/AV” või „INPUT Channel” vms). Kui tuuner on teleriga ühendatud ainult tavalise antennikaabli abil (see on võimalik ainult Pace ja Strong mudelite puhul) ehk tuuneri väljundist „RF OUT” läheb kaabel teleri tavalisse antennisisendisse, siis tuleks teleril teostada automaathäälestus, olles tuuneri eelnevalt töörežiimile lülitanud!
  • Kui „MENU” nupu vajutamisega ilmub ekraanile menüü, kuid kanali pilti ei ilmu, siis kontrollida kanalite olemasolu nimekirjas (nimekiri avaneb Pace, Samsung ja Strong tuuneritel kollase nupuga, Thomsoni tuuneril rohelise nupuga). Kui nimekiri on tühi, tuleb teostada tehase seadete taastamine ja uus kanalite otsing. ENNE tehase seadete taastamist kindlasti kontrollida, kas tegemist on ühe või mitme vastuvõtupea ehk LNBga süsteemiga ning millises järjestuses on eri satelliitidele suunatud LNBd lülitisse ühendatud. Seejärel tuleb peale tehase seadete taastamist LNBde järjestus uuesti paika panna Manuaalhäälestuse menüüs, vastasel juhul ei leia tuuner enam kanaleid üles või leitud kanalid algavad seerianumbriga 500.